Преглед на файлове

Configure pyup to look at my Pipfiles

tags/v1.9.8
Danielle McLean преди 2 години
родител
ревизия
e5c02b1fc6
Подписан от: 00dani <dani@00dani.me> GPG ключ ID: 8EB789DDF3ABD240
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      .pyup.yml

+ 3
- 0
.pyup.yml Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
requirements:
- Pipfile
- Pipfile.lock

Зареждане…
Отказ
Запис