Переглянути джерело

Apparently you can't use a Boolean true in gitlab-ci.yml environment variables config

tags/v1.9.3
Danielle McLean 2 роки тому
джерело
коміт
dcb9833b0d
Підписано: 00dani <dani@00dani.me> Ідентифікатор GPG ключа: 5A5D2D1AFF12EEC5
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. +1
    -1
      .gitlab-ci.yml

+ 1
- 1
.gitlab-ci.yml Переглянути файл

@@ -2,7 +2,7 @@ image: python:3.6
variables:
GIT_SUBMODULE_STRATEGY: normal
PIP_CACHE_DIR: $CI_PROJECT_DIR/.pip-cache
PIPENV_VENV_IN_PROJECT: true
PIPENV_VENV_IN_PROJECT: yeppers

cache:
paths:


Завантаження…
Відмінити
Зберегти