Переглянути джерело

Apparently you can't use a Boolean true in gitlab-ci.yml environment variables config

tags/v1.9.3
Danielle McLean 1 рік тому
джерело
коміт
dcb9833b0d
Підписано: Danielle McLean <dani@00dani.me> Ідентифікатор GPG ключа: 5A5D2D1AFF12EEC5
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. 1
    1
      .gitlab-ci.yml

+ 1
- 1
.gitlab-ci.yml Переглянути файл

@@ -2,7 +2,7 @@ image: python:3.6
2 2
 variables:
3 3
   GIT_SUBMODULE_STRATEGY: normal
4 4
   PIP_CACHE_DIR: $CI_PROJECT_DIR/.pip-cache
5
-  PIPENV_VENV_IN_PROJECT: true
5
+  PIPENV_VENV_IN_PROJECT: yeppers
6 6
 
7 7
 cache:
8 8
   paths:

Завантаження…
Відмінити
Зберегти