Преглед на файлове

Apparently you can't use a Boolean true in gitlab-ci.yml environment variables config

tags/v1.9.3
Danielle McLean преди 2 години
родител
ревизия
dcb9833b0d
Подписан от: 00dani <dani@00dani.me> GPG ключ ID: 5A5D2D1AFF12EEC5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .gitlab-ci.yml

+ 1
- 1
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@ image: python:3.6
variables:
GIT_SUBMODULE_STRATEGY: normal
PIP_CACHE_DIR: $CI_PROJECT_DIR/.pip-cache
PIPENV_VENV_IN_PROJECT: true
PIPENV_VENV_IN_PROJECT: yeppers

cache:
paths:


Зареждане…
Отказ
Запис