Przeglądaj źródła

Explicitly mark the environment variables as global

tags/v1.9.8
Danielle McLean 2 lat temu
rodzic
commit
4aba1034e7
Podpisane przez: 00dani <dani@00dani.me> ID klucza GPG: 8EB789DDF3ABD240
1 zmienionych plików z 3 dodań i 2 usunięć
  1. +3
    -2
      .travis.yml

+ 3
- 2
.travis.yml Wyświetl plik

@@ -4,8 +4,9 @@ cache:
- $PIP_CACHE_DIR
- $PIPENV_CACHE_DIR
env:
- PIP_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pip
- PIPENV_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pipenv
global:
- PIP_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pip
- PIPENV_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pipenv
python:
- '3.6'
install:


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz