Преглед на файлове

Explicitly mark the environment variables as global

pull/1/head
Danielle McLean преди 2 години
родител
ревизия
4aba1034e7
Подписан от: 00dani GPG ключ ID: 8EB789DDF3ABD240
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -2
      .travis.yml

+ 3
- 2
.travis.yml Целия файл

@ -4,8 +4,9 @@ cache:
- $PIP_CACHE_DIR
- $PIPENV_CACHE_DIR
env:
- PIP_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pip
- PIPENV_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pipenv
global:
- PIP_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pip
- PIPENV_CACHE_DIR=$HOME/.cache/pipenv
python:
- '3.6'
install:


Зареждане…
Отказ
Запис